/3

Cac bai ve so thap phan (tiep) PLTL

Upload: DanChau.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 341|Tải về: 0

Bài 1:Cửa hàng ngày đầu tiên bán được 7,5 tấn xi măng. Ngày thứ hai bán hơn ngày đầu là 1,25 tấn xi măng. Ngày thứ 3 bán nhiều hơn mức trung bình của cả ba ngày là 1,75 tấn xi măng.Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được mấy tấn xi măng? .................................................................

[Ẩn quảng cáo]