/255

Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước

Upload: QVLe.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 2502|Tải về: 137

Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường được bảng tính toán thủy lực của A A Lukinức, G L Dắc hoặc của N F Phêđorov Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A A Lukinức và G L Dắc được thành lập trên cơ sở công thức của viện sỹ M N Paolovski Các thông số của công thức này được xây dựng t

[Ẩn quảng cáo]