Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/255

Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước

Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường được bảng tính toán thủy lực của A A Lukinức, G L Dắc hoặc của N F Phêđorov Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A A Lukinức và G L Dắc được thành lập trên cơ sở công thức của viện sỹ M N Paolovski Các thông số của công thức này được xây dựng trên cơ sở thực nghiệm rộng rãi nên chúng là những đại lượng không có cố định mà phụ thuộc vào hệ số nhám và bán kính thủy lực Do đó, công thức của viện sỹ Paolovski có tính ưu việt cao và được ứng dụ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1411|Tải về:104|Số trang:255

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: