/13

các biện pháp tu từ

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1937|Tải về: 40

Các biện pháp tu từ Tiếng ViệtBIỆN PHÁP TU TỪ: cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ, nhằm đạt tới hiệu quả diễn đạt hay, đẹp, biểu cảm, hấp dẫn. Tuỳ theo các phương tiện ngôn ngữ được kết hợp mà BPTT được chia ra: BPTT ngữ âm, BPTT từ vựng - ngữ nghĩa, BPTT cú pháp, BPTT văn bản. Vd. điệp âm, điệp

[Ẩn quảng cáo]