/14

cac bien phap tu tu

Upload: TranPhuQuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 762|Tải về: 2

Tu từ từ vựng Tiếng Việt So sánh 1. Thế nào là so sánh? So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. VD: - Trong như tiếng hạc bay qua Đục như tiếng suối mới sa nửa vời.

[Ẩn quảng cáo]