/17

Các biểu mẫu đánh giá hiệu trưởng

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 354|Tải về: 2

Phụ lục 1(Tài liệu để tham khảo, kèm theo Công văn số 430 /BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 26 tháng 01 năm 2010 của Bộ GD&ĐT) MINH CHỨNG PHÂN ĐỊNH CÁC MỨC CỦA TỪNG TIÊU CHÍTIÊU CHUẨN 1. PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆPTiêu chí 1. Phẩm chất chính trịMức trung bình**. Yêu nước, yêu chủ ngh

[Ẩn quảng cáo]