/8

CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 8798|Tải về: 94

DANH SÁCHTHÀNH LẬP HỒ SƠ PCCC TẠI CƠ SỞ(Theo mục I – Thông tư số 04/TT-BCA ngày 31/03/2004 Bộ Công an)1/ Quyết định thành lập hồ sơ (có mẫu)2/ Phiếu quản lý cơ sở (nt)3/ Bảng danh sách thống kê phương tiện (nt)4/ Danh sách CBCNVC cơ sở (nt)5/ Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở và dân phòng (nt)(có danh sách kèm theo)6/ Sổ theo dõi tình hình cháy nổ (nt)7/ Danh sách cơ sở (cơ sở có nhiều cơ sở trực thuộc) (nt)8/ Phương án chữa cháy cơ sở (nt)9/ Giấy chứng nhận và giấy tập huấn, huấn luyện PCCC10/ Biên bản kiểm tra thi công, công trình hạng mục PCCC.11/ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (nếu có)12/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC (nếu có)13/ Bảng vẻ tổng thể mặt bằng cơ sở14/ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh hoặc hợp đồng thuê đất ở, nhà ở.15/ Quyết...