Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

DANH SÁCHTHÀNH LẬP HỒ SƠ PCCC TẠI CƠ SỞ(Theo mục I – Thông tư số 04/TT-BCA ngày 31/03/2004 Bộ Công an)1/ Quyết định thành lập hồ sơ (có mẫu)2/ Phiếu quản lý cơ sở (nt)3/ Bảng danh sách thống kê phương tiện (nt)4/ Danh sách CBCNVC cơ sở (nt)5/ Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở và dân phòng (nt)(có danh sách kèm theo)6/ Sổ theo dõi tình hình cháy nổ (nt)7/ Danh sách cơ sở (cơ sở có nhiều cơ sở trực thuộc) (nt)8/ Phương án chữa cháy cơ sở (nt)9/ Giấy chứng nhận và giấy tập huấn, huấn luyện PCCC10/ Biên bản kiểm tra thi công, công trình hạng mục PCCC.11/ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (nếu có)12/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC (nếu có)13/ Bảng vẻ tổng thể mặt bằng cơ sở14/ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh hoặc hợp đồng thuê đất ở, nhà ở.15/ Quyết...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:7455|Tải về:77|Số trang:8

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: