/4

Các BT cực trị dùng BĐT Cauchy

Upload: NgocNga.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 304|Tải về: 2

BÀI TẬP VỀ ĐẲNG THỨC CÔ-SI Bài 1: Cho x > 0 ; y > 0 và a > 0). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = Bài 3: Cho tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức: B = Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = trong đó x > 0. Bài

[Ẩn quảng cáo]