Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cac cách mở bài tập làm văn hay ... ôn vào lớp 10

Lượt xem:107|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ TỰ ÔN SỐ 01 Thời gian: 120 phút ĐỀ BÀI Câu 1. (3.0 điểm) Cho biểu thức:  Rút gọn P Tìm x để P > 0. Tìm x để  Câu 2. (1.0 điểm) Tìm các số x thõa mãn đồng thời x3+x2-4x-4=0 và (x+1)(x2-2x+2) Câu 3. (2.0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một đoàn tàu đánh cá theo kế hoạch đánh bắt 140 tấn cá trong một thời gian dự định. Do thời tiết thuận lợi nên mỗi tuần họ đã đánh bắt vượt mức 5 tấn. Cho nên chẳng những hoàn thành kế hoạch sớm 1 tuần mà còn vượt mức kế hoạch 10 tấn. Hỏi thời gian dự định ban đầu là bao nhiêu? Câu 4. (4.0 điểm) Cho đường tròn (O;R), dây  và k là điểm chính giữa của cung AB. Gọi M là điểm tùy ý trên cung nhỏ BK (). Trên tia AM lấy điểm N sao cho: AN=BM. Kẻ . CM: ANKP là hình bình hành. CMR: Tam giác KMN là tam giác đều Xác định vị trí của M để tổng (MA+MK+MB) có giá trị lớn nhất. Gọi E, F lần lượt là giao của đường phân giác trong và đường phân giác ngoài tại đỉnh M của tam giác MAB với đường thẳng AB. Nếu tam giác MEF cân, hãy tính các góc của tam giác MAB. …. ………………….Hết…………………..