Các câu hỏi - đáp án - rung chuong vang Cấp THCS

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3633|Tải về: 41

Câu 1: Môn Toán Kết quả của phép tính 2x2( 3x+2) là: A/ 6x3 +2 B/ 6x2 + 2 C/ 6x2 + 4x2 D/ 6x3 + 4x2 oCâu 2: Môn ĐịaĐỉnh núi cao nhất thế giới của châu Á nằm trên dãy núi nào? A . Himalaya B. An pơ C. Côn luân D. Thiên sơnoCâu 3: Môn HoáNguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt:A. Electron . B. PrôtonC

Câu 1: Môn Toán
Kết quả của phép tính 2x2( 3x+2) là:


A/ 6x3 +2 B/ 6x2 + 2
C/ 6x2 + 4x2 D/ 6x3 + 4x2


o

Câu 2: Môn Địa
Đỉnh núi cao nhất thế giới của châu Á nằm trên dãy núi nào?


A . Himalaya B. An pơ
C. Côn luân D. Thiên sơn
o
Câu 3: Môn Hoá
Nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt:
A. Electron . B. Prôton
C. Electron,proton,notron D. Nơtron
O
Câu 4: Môn Lý
Người lái đò đang ngồi yên trên một chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng:

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.
B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông. D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.

o
Câu 5: Môn Sinh
Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi :

A. Thở Bình thường
B. Thở sâu và giảm nhịp thở.
C. Tăng nhịp thở.
D. Thở sâu và tăng nhịp thở.
o
Câu 6: Môn Văn
Trong các câu sau, câu nào là câu ghép ?
a. Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt !
b. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão.
c. Chỉ có tôi với Binh Tư hiểu
d . Lão tru tréo, bọt mép sùi ra
O
Câu 7: Môn Toán
Phân tích đa thức sau x2 – 6x + 9 thành nhân tử kết quả là :
A/ (x – 9)2 B/ (x – 3)2

C/ (x + 3)2 D/ (x + 9)2
o


Câu 8: Môn Địa
Diện tích châu Á tính cả phần đảo là:
A. 47,4 triệu km2 B. 45,4Triệu km2

C. 46,4 triệu km2 D. 44,4 Triệu km2
oCâu 9: Môn Hoá
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hoá học?

A. Hoà tan mực viết vào nước.
B. Sự trộn lẫn vào nhau của cồn và nước.
C. Dây tóc bóng đèn chiếu sáng.
D. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy
o


Câu 10: Môn Lý.
So sánh độ lớn của 3 vận tốc sau: V1= 36 km/ h ; V2 = 12m/s;
V3 = 9m/s
A. V1> V2.> V3 B. V1< v2="">< v3="">

C. V1< v3="">< v2="" d.="" v2="">V1> V3

o


Câu 11: Môn Sinh.
Nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào?

a. Chất tế bào b. Màng sinh chất

c. Nhân d.Lưới nội chất
o

Câu 12: Môn Văn.
Câu văn “ Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó’’ là loại câu nào?
a. Câu đặc biệt b. Câu đơn

c. Câu ghép chính phụ d. Câu ghép dẳng lập
oCâu 13: Môn Toán.
Kết quả phép tính 10x2y4 : 5x2y2 là:

A. 2xy2 B. 2xy2

C. 5x2y D. 2x4y6
o
Câu 14: Môn Địa.
Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
A. Cận nhiệt B. Nhiệt đới

C. Ôn đới D. Xích đạo
oCâu 15: Môn Hoá.
Trong các dãy chất cho dưới đây, hãy cho biết dãy chất nào là chất tinh khiết?

A. Sữa, nước mắm, khí oxi, nước.
B. Nước, khí oxi, muối ăn, đường.
C. Nước chanh, xăng, nhôm.
D. Kẽm, muối ăn, không khí, nước
o
Câu 16: Môn Lý.
Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây thì vật nào sau đây không phải là vật mốc?

A. Quả núi B. Mặt Trăng                   
C. Trái Đất              D. Bờ sông .
o


Câu 17: Môn Sinh
Nhờ đâu xương to ra về bề ngang?

A. Mô xương xốp B. Mô xương cứng

C. Màng xương D. Khoang xương
oCâu 18: Môn Văn
Từ nào sau đây là từ tượng hình?

A. Còi cõm B. Rì rào
C. Hu hu D. Tất cả các từ trên
o


Câu 19: Môn Toán.
Giá trị của biểu thức x2 – 2x + 1 tại x = - 1 là:
A/ 0 B/ 4
C/ 2 D/ - 4

o
Câu 20: Môn Địa.
Tây Nam Á có nguồn khoáng sản nhiều nhất là :

a. Dầu mỏ, khí đốt b. Than đá

c. Sắt d. Chì
o


Câu 21: Môn Hoá.
Dãy chất nào sau đây toàn là đơn chất:
A. Cu, O2, N2, NO. B. Al, Mg, N2, P

C. K, Al, H2O, Fe. D. HCl, P, Si, H2

o
Câu 22: Môn Lý.
Một ô tô đang chạy trên đường. Nếu chọn Người lái xe làm mốc thì :

A Cột điện đứng bên đường đang chuyểnđộng .
B. Ô tô đang chuyển động
C. Hành khách đang chuyển động.
D .Người lái xe đang chuyển động
oCâu 23: Môn Sinh.
Nơron là loại tế bào có ở mô nào của cơ thể?

a. Mô máu. b. Mô thần kinh
c. Mô mỡ d. Mô liên kết
o

Câu 24: Môn Văn.
Từ “lồng” trong câu “ Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa” với từ “lồng” trong câu “Con ngựa lồng lên” là:

A. Từ đồng nghĩa B. Từ đồng âm
C. Từ trái nghĩa D. Từ gần nghĩa
oCâu 25: Môn Toán.
Làm tính chia x3y4 : xy2 bằng:

A/ x2y B/ x2y3
C/ x2y2 D/ x3y
o


Câu 26: Môn Địa.
Sơn nguyên được mệnh danh là nóc nhà của thế giới có tên là:

A. SN I Ran B. SN Đê Can

C. Sơn nguyên Tây Tạng D. SN Bra xin
o

Câu 27: Môn Hoá.
Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt:

A. Electron,proton B. Electron, nơtron
C. Nơtron D. Prôton, nơtron
oCâu 28: Môn Lý.
So sánh độ lớn của 3 vận tốc sau : V1= 36 km/ h; V2 = 12m/s;
V3 = 9m/s
A. V1> V2.> V3 B. V1< v2="">< v3="">

C. V1< v3="">< v2="" d.="" v2="">V1> V3
o


Câu 29: Môn Sinh.
Tế bào cơ có tên gọi khác là gì?

a. Tơ cơ. b. Bó cơ

c. Sợi cơ d. Bắp cơ
o
Câu 30: Môn Văn.
Các tác phẩm “Tôi đi học”, “Những ngày thơ ấu”, “Tắt đèn”, “Lão Hạc” sáng tác vào thời kỳ nào?A. 1930 – 1945 B. 1945 - 1954

C. 1900 – 1930 D. 1954 - 1975
o


Câu 31: Môn Toán.
Đa thức 16x3y2-24x2y3+20x4 chia hết cho đơn thức nào?

A. 4x2y2 B. -4x3y

C. 16x2 D. -2x3y2


o


Câu 32: Môn Địa.
Từ cực bắc đên cực nam của châu á chiều dài:

A. 9500 km B. 8500 km

C. 9000 km D. 8000 km
oCâu 33: Môn Hoá.
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hoá học?


A. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy
B. Hoà tan mực viết vào nước.
C. Sự trộn lẫn vào nhau của cồn và nước.
D. Dây tóc bóng đèn chiếu sáng.
o
Câu 34: Môn Lý.
Vận tốc của một vật là 15 m/s .Kết quả nào sau đây là tương ứng với vận tốc trên.

36 km/h. B.48 km/h

C. 54 km/h D. 60 km/h

o


Câu 35: Môn Sinh.
Tế bào cơ trơn có mấy nhân?


a Không có nhân. b. Có vân ngang.

c. Có nhiều nhân. d. Có một nhân
o


Câu 36: Môn Văn.
Những tác phẩm nào viết về người nông dân trong xã hội cũ?
A. Tắt đèn – Lão Hạc
B. Lão Hạc – Tôi đi học
C. Tôi đi học - Những ngày thơ ấu
D. Những ngày thơ ấu - Tắt đèn
oCâu 37: Rút gọn phân thức: : là:
A/
C/
B/
D/
o

Câu 38: Môn Địa.
Châu Á là nơi ra đời các tôn giáo nào sau đây:

A. Hồi giáo B. Ki tô giáo

C. Phật giáo, Ấn độ giáo D. Tất cả
o
Câu 39: Môn Hoá.
Nguyên tố R hoá hợp với oxi có công thức R2O3. Xác định công thức nào sau đây là đúng:

A. RSO4. B. R(SO4)2.

C. R2(SO4)3 D. R3(SO4)2
oCâu 40: Môn Lý.
Công thức tính vận tốc của chuyển động không đều :


A. v = s.t B. v = s : t

C. vtb = s.t D. vtb = s : t
o


Câu 41: Môn Sinh.
Đặc điểm cấu tạo nào của phổi giúp tăng diện tích ttrao đổi khí?
A. Có hai lớp màng. B. Có cấu tạo xốp.

C. Có nhiều phế nang. D. Cả A, B và C.
o
Câu 42: Môn Văn.
“Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể việc con con”
Phần gạch chân sử dụng nghệ thuật:

A. Nhân hoá C. Nói giảm nói tránh
B. Nói quá D. Ẩn dụ
o
Câu 43: Môn Toán.

A. 2x2 - 2 B. 2x2 + 4
C. 2x2 + 2 D. 2x2 - 4
Đa thức M trong đẳng thức là :
o


Câu 44: Môn Địa.
Phía bắc của khu vực Nam Á là dạng địa hình
A. Sơn nguyên Đề can B. Đồng bằng Ấn Hằng

C. Núi cao Hy ma lay a D. Dãy gát đông
o


Câu 45: Môn Hoá.
Nguyên tử có khả năng tạo liên kết với nhau nhờ:
A. Prôton. B. Nơtron.

C.Electron. D. Hạt nhân
o

Câu 46: Môn Lý.
Chuyển động của xe ô tô chở khách từ Ái nghĩa đến Đà Nẵng là chuyển động :

A. Đều B. Không đều
C. Chậm dần D. Nhanh dần
o

Câu 47: Môn Sinh.
Tác hại trực tiếp của khói thuốc lá với hệ hô hấp là gì?

a/ Làm tê liệt lớp lông rung phế quản.
b/ Giảm hiệu quả lọc sạch không khí.
c/ Có thể gây ra ung thư phổi.
d/ Cả a,b,c đều đúng
o
Câu 48: Môn Văn.
Nhà văn An-Đéc-Xenlà người nước nào:

A-Thụy Điển B-Đan Mạch
C-Thụy Sĩ D-Hà Lan
o
Câu 49: Môn Toán
.
A. x2-y2 B. x(x2-y2)
C. xy(x2-y2) D. xy(x2+y2)
Mẫu thức chung Của các phân thức đại số
là :
o


Câu 50: Môn Địa.
Khu vực đông dân nhất châu Á là:

A. Bắc Á B. Tây Nam Á

C. Đông Á D. Trung Á
o


Câu 51: Môn Hoá.
Để chỉ hai phân tử oxi ta chọn cách viết nào trong các cách viết sau:
A. 2H2 B. 2H

C. 4H D. 4H2
oCâu 52: Môn Lý.
Điều nào sau đây là đúng nhất khi nói về tác dụng của lực ?

A. Lực làm cho vật thay đổi vận tốc hoặc làm cho vật bị biến dạng hoặc cả hai.
B. Lực làm thay đổi vận tốc của vật.
C. Lực làm cho vật biến dạng.
D. Lực làm cho vật chuyển động.
oCâu 53: Môn Sinh.
Đơn vị cấu tạo của cơ thể có tên gọi là gì?

A.Mô . B. Tế bào.
C. Cơ quan D. Hệ cơ quan.
o

Câu 54: Môn Văn.
Trong câu “ Bà ơi! Em bé reo lên, cho cháu đi với ! “, từ nào là thán từ ?


A- Bà B- Ơi
C- Reo D- Cháu
o
Câu 55: Môn Toán.

A/ 1;2; B/ 1;2;4
C/ 1;2;4;5 D/1
Để biểu thức có giá trị nguyên
thì các giá trị nguyên của x là:
o
Câu 56: Môn Địa.
Tính chất gió mùa mùa đông:

a/ Nóng, ẩm b/ Lạnh , ẩm
c/ Nóng, khô d/ Lạnh, khô
oCâu 57: Môn Hoá.
Dãy chất nào dưới đây toàn là kim loại?

A. Nhôm, silic, chì, lưu huỳnh, clo.
B. Oxi, ozon, natri, cacbon, kẽm.
C. Nhôm, đồng, bạc, sắt, thuỷ ngân.
D. Phôt pho, ni tơ, nhôm, đồng, sắt
o

Câu 58: Môn Lý.
Khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì:
A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động
B. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại
C. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên
D. Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều
o


Câu 59: Môn Sinh.
Trong thành phần chất của huyết tương, nước chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

a. 90%. b. 75%.
c. 60% d. 10%.
o


Câu 60: Môn Văn.
Hai câu mở đầu bài thơ Đập đá ở Côn Lôn nói về vấn đề gì ?
A. Tư thế của kẻ làm trai.
B. Vai trò của kẻ làm trai.
C. Lợi thế của kẻ làm trai.
D. Nhiệm vụ của kẻ làm trai.
o
Câu 61: Môn Toán.
Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
B. Tứ giác có 2 cạnh đối song song là hình thang
C. Hình thang cân có 1 góc vuông là hìnhchữ nhật
D. Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc là hình vuông

oCâu 62: Môn Địa.
Lãnh thổ châu Á hầu hết nằm ở:

a/ Nửa cầu Bắc
b/ Nửa cầu Nam
c/ Có đường xích đạo đi qua gần giữa.
oCâu 63: Môn Hoá.
Công thức nào sau đây đúng?

A. AlO. B. Al2O
C. Al3O2 D. Al2O3
o
Câu 64: Môn Lý.
Trong các phương án sau,phương án nào có thể làm giảm được lực ma sát.
A. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc.
B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc
C. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc.
D. Tăng diện tích mặt tiếp xúc.
oCâu 65: Môn Sinh.
Hồng cầu không có cả A&B, huyết tương có cả  &  là đặc điểm của nhóm máu nào?

a. O. b. A.
c. B. d. AB.
o
Câu 66: Môn Văn.
Truyện "Cô bé bán diêm", hình tượng ngọn lửa - diêm là hình tượng lấp lánh nhất. Ngọn lửa thể hiện ước mơ gì ?
A. Ước mơ tuổi thơ có một mái ấm nương thân.
B. Ước mơ tuổi thơ được ăn ngon và vui chơi.
C. Ước mơ tuổi thơ được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ.
D. Tất cả đều đúng.
o


Câu 67: Môn Toán.
Một tứ giác là hình vuông nếu :
A/ Tứ giác có 3 góc vuông
B/ Hình bình hành có 1 góc vuông
C/ Hình thoi có một góc vuông
D/ Hình thang có 2 góc vuông
oCâu 68: Môn Địa.
Châu Á có mấy kiểu khí hậu đặc trưng ?
A. 2 kiểu B. 9 kiểu
C. 3kiểu D. 4 kiểu
o
Câu 69: Môn Hoá.
Hoá trị của nguyên tố Mg trong công thức MgO là:

I. B. II.
C. III. D. IV
o

Câu 70: Môn Lý.
Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?

A.Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.
B.Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn.
C.Lực giữ cho vật còn đứng yên khi có lực tác dụng D.Lực xuất hiện khi viên bi lăn trên mặt sàn

o


Câu 71: Môn Sinh.
Tế bào nào sau đây bị virut HIV gây nhiễm.

a- Tế bào Lim phô B. c-Tế bào Bạch cầu đơn nhân.
b-Tế bào Lim phô T. d-Tế bào Bạch cầu trung tính.
o
Câu 72: Môn Văn.
Trong bài thơ Đập đá ở Côn Lôn biện pháp tu từ nào đã được tác giả Phan Châu Trinh sử dụng chủ yếu ?

A. So sánh và ẩn dụ
B. Hoán dụ và nhân hóa.
C. Nhân hóa và ẩn dụ.
D. Khoa trương,cường điệu hóa.
o


Câu 73: Môn Toán.
Biết độ dài hai đáy của hình thang là 24m và 40m thì độ dài đường trung bình của hình thang là:

A/ 36m B/ 30 m
C/ 32m D/ 64m
o


Câu 74: Môn Địa.
Hướng gió mùa Đông của khu vực Đông Á
A. Đông Bắc- Tây Nam
B. Tây Bắc-Đông Nam
C. Đông Nam-Tây Bắc
D. Tây Nam-Đông Bắc
o
Câu 75: Môn Hoá.
Trong một PƯHH, tổng khối lượng các chất được bảo toàn vì:
A. Tổng số nguyên tố được bảo toàn
B. Tổng số phân tử được bảo toàn
C. Sự liên kết các nguyên tử thay đổi
D. Tổng số nguyên tử được bảo toàn
o


Câu 76: Môn Lý.
Lực ma sát là lực :

A. Luôn luôn có ích
B. Luôn luôn có hại
C. Có thể có ích hoặc có hại
D. Không có tác dụng nào cả
o


Câu 77: Môn Sinh.
Một cung phản xạ được tạo thành từ mấy yếu tố?

a. 2 yếu tố tạo thành
b. 4 yếu tố tạo thành
c. 3 yếu tố tạo thành
d. 5 yếu tố tạo thành.
o
Câu 78: Môn Văn.
Trong thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật những cặp câu thơ nào bắt buộc phải đổi ý, đổi lời với nhau ?
A. Câu 1 và 2,câu 7 và 8
B. Câu 1 và 2,câu 3 và 4.
C. Câu 5 và 6, câu 7 và 8.
D. Câu 3 và 4,câu 5 và 6.
o

Câu 79: Môn Toán.
Độ dài 2 đường chéo của 1 hình thoi bằng 6 cm và 8 cm . Độ dài cạnh hình thoi là

A 24cm B. 5cm
C. 48 cm D. Một kết quả
o

Câu 80: Môn Địa.
Đại bộ phận khu vực Nam Á có khí hậu
A.Nhiệt đới gió mùa
B. Ôn đới gió mùa
C. Cận nhiệt gió mùa
D. Nhiệt đới
o


Câu 81: Môn Hoá.
Cho một ít nước vào thuốc tím đã nung nóng kĩ sẽ có màu :
A. Tím B. Xanh
C. Đỏ D. Không tan trong nước.
o


Câu 82: Môn Lý.
Trong các cách sau đây ,cách nào làm tăng áp suất.

A Tăng áp lực,giảm diện tích bị ép; B. Giảm áp lực,tăng diện tích bị ép;
C. Giảm áp lực,giữ nguyên diện tích bị ép; D.Tăng diện tích bị ép,giữ nguyên áp lực.

o
Câu 83: Môn Sinh.
Đường lan truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh rồi đến cơ quan phản ứng được gọi là gì?
a/ Phản xạ b/ Cung phản xạ
c/ Vòng phản xạ d/ Cả a,b,c đều đúng
o
Câu 84: Môn Văn.
Các từ cùng truờng từ vựng " thời gian " sau đây từ nào có ý nghĩa khái quát nhất ?
A. Hoàng hôn B. Ngày
C. Buổi trưa D. Bình minh
o


Câu 85: Môn Toán.
Cho ∆ ABC vuông tại A , có 2 cạnh góc vuông AB = 6 cm , AC = 8cm
đường trung tuyến ứng với cạnh huyền có độ dài là :

A / 5 cm B/ 4,5 cm
C/ 4 cm D/ 5,5 cm
o


Câu 86: Môn Địa.
Châu Á tiếp giáp với 2 châu lục đó là:

a- Châu Âu và châu Phi
b- Châu Âu và châu Đại Dương
c- Châu Mỹ và châu Âu
d- Châu Mỹ và châu Phi.
o


Câu 87: Môn Hoá.
Lưu huỳnh có các hoá trị:
A. II, III, VI. B. II, IV, V

C. IV, VI, VII. D. II, IV,VI.
o


Câu 88: Môn Lý.
Tại sao khi lặn người thợ lặn phải mặt bộ áo lặn?

A.Vì khi lặn sâu, áp suất thấp B.Vì khi lặn sâu, lực cản rất lớn
C.Vì khi lặn sâu, áp suất rất lớn D.Vì khi lặn sâu,nhiệt độ thấp
o


Câu 89: Môn Sinh.
Tế bào thần kinh còn có tên gọi khác là gì?

a. Tế bào cơ.
b. Tế bào thần kinh đệm.
c. Nơron.
d. Cả 3 phương án trên
o
Câu 90: Môn Văn.
Trong các từ sau đây, từ nào là từ tượng thanh ?
A. Lom khom B. Hì hục

C. Hu hu D. Vui vẻ
o
Câu 91: Môn Toán.
Hình bình hành có thêm yếu tố nào sau đây là hình vuông ?

(1) hai đường chéo bằng nhau
(2) hai đường chéo vuông góc
(3) có một góc vuông
(4) một đường chéo là phân giác của một góc

A. (1) và (2) B. (2) và (3)
C. (1) và (4) D. cả ba câu đều đúng
o
Câu 92: Môn Địa.
Nước có nền kinh tế - Xã hội phát triễn toàn diện ở châu Á là:

a. Trung Quốc. b. Hàn Quốc,Xin ga po.

c. Mi-an-ma. d. Nhật Bản.
o
Câu 93: Môn Hoá.
Đơn chất là những chất tạo nên từ :

A. Một chất B. Một nguyên tố hoá học

C. Một nguyên tử D. Một phân tử
o
Câu 94: Môn Lý.
Một bình đựng đầy nước cao 1,5m. Áp suất của nước tác dụng lên một điểm cách đáy thùng 0,5m là :
A. 10N/m2 B. 10000N/m2
C. 15N/m2 D. 15000N/m2
o
Câu 95: Môn Sinh.
Tế bào nào trong cơ thể không có nhân:
a. Tế bào cơ. b. Tế bào thần kinh.
c. Tế bào hồng cầu. d. Tế bào bạch cầu.
o
Câu 96: Môn Văn.
Người kể chuyện trong văn bản “Hai cây phong” – nhân vật xưng tôi có vai gì ?

A. Chiến sĩ B. Hoạ sĩ

C. Nhà văn D. Công nhân
o
Câu 97: Môn Toán.
Đường chéo của một hình vuông bằng 2cm . Cạnh của hình vuông đó bằng:

A. 2cm B. 1cm
C. 4cm D. 1,5cm
o
Câu 98: Môn Địa.
Ấn Độ tiến hành cuộc “Cách mạng Trắng” đã giãi quyết tốt vấn đề:

a- Cả lương thực và thực phẩm. b-Thực phẩm.
c- Hàng tiêu dùng. d- Lương thực.
o
Câu 99: Môn Hoá.
Chọn dãy có tất cả công thức viết đúng
A. Na3PO4 , Al2O3 , P5O2
B. Na2CO3 , K2S, Al2(SO4)3
C. MgNO3 , FeCO3 , Ca(CO3)2
D. Al(OH)2 ,NaOH ,CuOH
o
Câu 100: Môn Lý.
Trong nhánh A của bình thông nhau chứa chất lỏng có trọng lượng riêng da
Trong nhánh B chứa chất lỏng có trọng lượng riêng db.Khi da >db thì chiều cao cột chất lỏng ở hai nhánh sẽ là :
A. ha>hb B. ha=hb
C. ha

o
Câu 101: Môn Sinh.
Khi tâm thất trái co máu sẽ được bơm đến đâu?

a. Động mạch chủ b.Tĩnh mạch chủ
c. Động mạch phổi d. Tĩnh mạch phổi
o
Câu 102: Môn Văn.
Trong các nhóm từ được sắp xếp ở các dòng sau nhóm từ nào là nhóm từ tượng thanh ?
a. Rộn ràng, rì rào b. Xạc xào, thảng thốt
c. Rì rào, xạc xào d. Rôn ràng , ấp ủ
o
Câu 103: Môn Toán.
Câu nào sau đây đúng:

A. Hình thang cân là hình bình hành.
B. Hình bình hành là hình thoi.
C. Hình thang cân có tâm đối xứng.
D. Hình vuông là hình chữ nhật.
o
Câu 104: Môn Địa.
Hồi giáo ra đời vào thế kỷ VII sau công nguyên tại:

a- Ấn Độ b- Pa-le-xtin và Ấn Độ
c-A-rập xếut d- Pa-le-xtin
o
Câu 105: Môn Hoá.
Đốt cháy 11,2 gam nhôm trong khí oxi thu được16,2 gam nhôm oxit . Khối lượng oxi cần dùng là :

A. 27,4gam B. 20,2gam ,
C. 43gam D. 5gam
o
Câu 106: Môn Lý.
Tại một nơi áp suất khí quyển bằng 75 cmHg, áp suất đó bằng:

A. 102 000N B .102 000Pa
C. 103 300N/m2 D. 102 000P
o
Câu 107: Môn Sinh.
Thành cơ tim dày nhất là:


a.Thành tâm thất phải
b. Thành tâm nhỉ trái
c. Thành tâm nhỉ phải
d. Thành tâm thất trái
o
Câu 108: Môn Văn.
Các từ có thể tạo thành trường từ vựng là:

A Chị, em, khuôn mặt, nói
B Gió, mưa, vùi dập
C Vàng úa, xanh sẫm
D Chết, rụng
o
Câu 109: Môn Toán.
Hình nào vừa có tâm đối xứng, vừa có hai trục đối xứng là hai đường chéo?

A. Hình thoi B. Hình bình hành
C. Hình chữ nhật D. Hình thang cân

o
Câu 110: Môn Địa.
Diện tích phần đất liền châu Á rộng khoảng:

a. 40,5 triệu Km2 b. 41,5 triệu Km2
c. 42,5 triệu Km2 d. 43,5 triệu Km2
o
Câu 111: Môn Hoá.
Trong PƯHH, lượng chất tham gia
A. Tăng dần B . Không đổi

C. Giảm dần D. Tuỳ mỗi PƯ
o
Câu 112: Môn Lý.
Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra?

A. Quả bóng bàn bẹp nhúng vào nước nóng lại phồng lên như cũ.
B. Săm xe đạp bơm căng để ngoài nắng bị nổ.
C. Hút nước từ cốc vào miệng nhờ một ống nhựa nhỏ.
D. Đổ nước vào quả bóng bay, quả bóng phồng lên.
o
Câu 113: Môn Sinh.
Thế nào thì được coi là một cử động hô hấp?

a. 1 lần hít vào và 1 lần thở ra
b. 2 lần hít vào và 1 lần thở ra
c. 1 lần hít vào và 2 lần thở ra
d. 2 lần hít vào và 2 lần thở ra .
o
Câu 114: Môn Văn.
Trong các văn bản sau, văn bản nào là văn bản nhật dụng ?

A. Lão Hạc
B. Ôn dịch thuốc lá
C. Muốn làm thằng Cuội
D. Tất cả các văn bản trên
o
Câu 115: Môn Toán.
Trong tam giác vuông trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng :
a/ Cạnh góc vuông
b/ Nửa cạnh huyền
c/ Đường cao ứng cạnh huyền
d/ Tất cả đều sai.
o
Câu 116: Môn Địa.
Chủng tộc Mông gô lô ít phân bố chủ yếu ở:

a. Châu Âu b. Châu Á
c. Châu Phi d. Châu Mỹ
o
Câu 117: Môn Hoá.
Phân tử khối của Ca(OH)2 là:
98 B. 100

C. 74 D. 80
o
Câu 118: Môn Lý.
Khí áp kế tại đỉnh ngọn núi là 750mmHg tương ứng với:

A.1 020 000N/m2 B.102 000N/m2
C.103.360N/m2 D.1 033 600N/m2
o

Câu 119: Môn Sinh.
Khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể hoạt động đầu tiên của bạch cầu là:

a. Bạch cầu chui ra khỏi mạch máu tiến tới ổ viêm
b.Tạo kháng thể để vô hiệu hoá kháng nguyên
c. Phá huỷ các tế bào nhiễm bệnh
d. Sự thực bào
o
Câu 120: Môn Văn.
Câu nào sau đây thể hiện rõ nhất nghĩa của từ hồng hộc ?
Thở mạnh và dồn dập từng hồi qua đằng miệng do phải dùng sức quá nhiều và lâu
Có nhịp thở dồn dập ngắn hơi do tim đập mạnh và gấp
Cả 2 đều đúng
D. Cả 2 đều sai
o
[Ẩn quảng cáo]