/5

Các công thức tính Đạo hàm, nguyên hàm ... hàm số một biến.

Upload: EagleMan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1059|Tải về: 5

CÁC CÔNG THỨC ĐẠO HÀM, NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN CƠ BẢN CỦA HÀM MỘT BIẾN I/ ĐẠO HÀM: I1/ Các quy tắc tính đạo hàm: 1/ 2/ 3/ (c là hằng số) 4/ I2/ Bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản: 1/ (c là hằng số) 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ I3/

[Ẩn quảng cáo]