/16

Các dạng bài tập chương 5: Đại Cương Kim Loại (Phuy

Upload: HuynhLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 465|Tải về: 4

BÀI 1: VỊ TRÍ KIM LOẠI TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI I. VỊ TRÍ - Nhóm IA(-H), IIA, IIIA(-B), một phần nhóm IVA, VA,VIA - Các nhóm B (IB→VIIIB) - Họ lantan và actini (2 hàng cuối bảng HTTH) II. CẤU TẠO KIM LOẠI Cấu tạo nguyên tử:

[Ẩn quảng cáo]