/6

cac dang bai tap hang dang thuc

Upload: BangDoDuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 498|Tải về: 5

NHÂN ĐƠN ĐA THỨC - HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Tính toán, nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, triển khai hằng đẳng thức. Viết lại biểu thức đã cho theo yêu cầu. (Cần học thuộc các quy tắc nhân đơn đa thức và 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. Lưu ý tránh nhầm dấu). A.(B+C)=A

[Ẩn quảng cáo]