/3

Các dạng bài tập Hóa vô cơ lớp 11

Upload: ChienTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 902|Tải về: 22

Phân dạng bài tập vô cơ - hoá học lớp 11 CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI Dạng 1: Xác định chất điện li mạnh, yếu, không điện li; viết phương trình điện li. Vd: Cho các chất: KCl, KClO3, BaSO4, Cu(OH)2, H2O, Glixerol, CaCO3, glucozơ. Chất điện li mạnh, chất nào điện li yếu, chất nào không điện li? Viết phương t

[Ẩn quảng cáo]