/11

CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA 11

Upload: DoanThuyNhung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 544|Tải về: 6

CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN THI HÓA HỌC 11 HK II. TRẮC NGHIỆM * BÀI TẬP VỀ SỰ ĐIỆN LI, DUNG DỊCH.1. Dd chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của: A. Các cation và anion. B. Các cation và anion và các phân tử hòa tan. C. Các ion  và . D. Các ion nóng chảy phân li. 2. Nhóm chất nào sau đây ch

[Ẩn quảng cáo]