/11

CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA 11

Upload: DoanThuyNhung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 296|Tải về: 6

CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN THI HÓA HỌC 11 HK II. TRẮC NGHIỆM * BÀI TẬP VỀ SỰ ĐIỆN LI, DUNG DỊCH.1. Dd chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của: A. Các cation và anion. B. Các cation và anion và các phân tử hòa tan. C. Các ion  và . D. Các ion nóng chảy phân li. 2. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh? A. HI, H2SO4, KNO3 B.HNO3, MgCO3, HF C.HCl, Ba(OH)2, CH3COOH D. NaCl. H2S, (NH4)2SO43. Chọn phát biểu đúng về sự điện li A.là sự điện phân các chất thành ion dương và ion âm B. là phản ứng oxi-khử C.là sự phân li các chất điện lị thành ion dương và ion âm. D. là phản ứng trao đổi ion4. Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng? A. chất có chứa nhóm OH là hidroxit. B. chất có khả năng phân...