/2

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CACBONHIDRAT

Upload: DuongLeVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2273|Tải về: 8

Một số dạng bài tập về chương cacbonhidratDạng 1. hoàn thành thành chuỗi phản ứng và điều chế các chất1. tinh bột --> glucozơ --> ancol etylic --> butađien -1,3 --> 1,4- đibrombut-2-en 2. khí cacbonic --> glucozo --> tinh bột --> glucozo --> khí cacbonic Sobitol3.tinh bột --> mantozo --> glucozo -->

[Ẩn quảng cáo]