Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CACBONHIDRAT

Một số dạng bài tập về chương cacbonhidratDạng 1. hoàn thành thành chuỗi phản ứng và điều chế các chất1. tinh bột --> glucozơ --> ancol etylic --> butađien -1,3 --> 1,4- đibrombut-2-en 2. khí cacbonic --> glucozo --> tinh bột --> glucozo --> khí cacbonic Sobitol3.tinh bột --> mantozo --> glucozo --> ancol etylic --> axit axetic --> natri axetat --> metan4. tinh bột A --> B --> C --> D CH3COOC2H5 + E5. Q X E C2H5OH --> Y CO2 Z6. xenlulozo --> glucozo --> ancol etylic --> axit axetic --> canxi axetat --> axeton7. 8. tinh bột --> glucozo --> ancol etylic --> etyl clorua --> etilen --> etylen glicol --> axit oxalic --> natri oxalat9. từ xenlulozo hãy viết sơ đồ điều chế ancol etylic , etylen glicol, andehit axetic, axit fomic. Từ đó viết phương trình phản ứng xảy ra.10. từ vỏ bào, mùn cưa người ta có thể điều chế: cao su buna, PE,...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1364|Tải về:7|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: