Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CACBONHIDRAT

Lượt xem:1770|Tải về:8|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Một số dạng bài tập về chương cacbonhidratDạng 1. hoàn thành thành chuỗi phản ứng và điều chế các chất1. tinh bột --> glucozơ --> ancol etylic --> butađien -1,3 --> 1,4- đibrombut-2-en 2. khí cacbonic --> glucozo --> tinh bột --> glucozo --> khí cacbonic Sobitol3.tinh bột --> mantozo --> glucozo --> ancol etylic --> axit axetic --> natri axetat --> metan4. tinh bột A --> B --> C --> D CH3COOC2H5 + E5. Q X E C2H5OH --> Y CO2 Z6. xenlulozo --> glucozo --> ancol etylic --> axit axetic --> canxi axetat --> axeton7. 8. tinh bột --> glucozo --> ancol etylic --> etyl clorua --> etilen --> etylen glicol --> axit oxalic --> natri oxalat9. từ xenlulozo hãy viết sơ đồ điều chế ancol etylic , etylen glicol, andehit axetic, axit fomic. Từ đó viết phương trình phản ứng xảy ra.10. từ vỏ bào, mùn cưa người ta có thể điều chế: cao su buna, PE,...