/16

các dạng bài tập về điện tích- định luật culong

Upload: TamThu.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 3071|Tải về: 59

DẠNG 1: LỰC TĨNH ĐIỆN. I. Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm. 1. Điện tích q1; q2 đặt trong chân ko (hoặc ko khí ): 2. Điện tích q1; q2 đặt trong điện môi có hằng số điện môi ε: Trong đó: là hệ số tỉ lệ. : điện tích (C) r : khoảng cách giữa hai điện tích (m) II. Điện tích q của một vật tích điện: + Vật thiếu electron (tích điện dương): q = + n.e + Vật thừa electron (tích điện âm): q = – n.e Với: : là điện tích nguyên tố. n : số hạt electron bị thừa hoặc thiếu. Bài 1. Hai điện tích , đặt cách nhau 20cm trong không khí. Xác định độ lớn và vẽ hình lực tương tác giữa chúng? ĐS: Bài 2. Hai điện tích , đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác gi