/16

các dạng bài tập về điện tích- định luật culong

Upload: TamThu.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 4038|Tải về: 69

DẠNG 1: LỰC TĨNH ĐIỆN. I. Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm. 1. Điện tích q1; q2 đặt trong chân ko (hoặc ko khí ): 2. Điện tích q1; q2 đặt trong điện môi có hằng số điện môi ε: Trong đó: là hệ số tỉ lệ. : điện tích (C) r : khoảng cách giữa hai điện tích (m) II. Điện tích q của một

[Ẩn quảng cáo]