/4

các dạng toán giải ôn tập 5

Upload: ThanhHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 780|Tải về: 2

ÔN TẬP CUỐI NĂM Dạng 1: Chuyển động đều: Bài 1: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 45km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 60km/giờ. Hỏi sau mấy giờ ô tô và xe máy gặp nhau, biết quãng đường AB dài 252km. Bài 2: Quãng đường AB dài 150km. Cùng một lúc một người đi xe đạp từ A với vận tốc 12km/giờ về B và một người đi xe máy từ B về A với vận tốc 48km/giờ. Hỏi : Sau mấy giờ họ gặp nhau? Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu kilômét? Bài 3: Lúc 8giờ 20 phút bác Nam đi xe máy từ A với vận tốc 42km/giờ để về B, còn bác Hạnh đi xe máy từ B về A với vận tốc 45,6 km/giờ. Biết quãng đường AB dài 219km. Hỏi: Hai bác gặp nhau lúc mấy giờ? Tính từ chỗ gặp nhau cách A và cánh B bao nhiêu kilômét? Bài 4: Anh Hoàng đi xe đạp từ nhà mình lúc 13giờ 30phút để đến nhà anh An. Cùng lúc đó anh An từ nhà mình đi xe đạp đến nhà anh Hoàng cùng trên con đường mà anh Hoàng đã đi. Anh Hoàng đi với vận tốc 11,5km/giờ. Anh An đi với vận tốc 12km/giờ. Quãng đường từ nhà anh Hoàng đến nhà anh An dài 9,4 km. Hỏi: Hai anh gặp nhau lúc mấy giờ? Khi gặp nhau, mỗi người đã đi được bao nhiêu kilômét? Bài 5: Hai xã A và B cánh nhau 5,1 km. Bác Trung đi từ xã A đến xã B với vận tốc 100 m/phút. Cùng lúc đó bác Hà đi từ xã B về xã A với vận tốc 70m/phút. Hỏi: Sau mấy giờ 2 bác gặp nhau Khi gặp bác Hà thì bác Trung đi được bao nhiêu kilômét? Bài 6: Một xe máy đi từ B đến C với vận tốc 45km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A đến C với vận tốc 50km/giờ. Hỏi: Sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy, biết rằng A cách B là 11km Nơi ô tô đuổi kịp xe máy cách A bao nhiêu kilômét? | | | A 11 km B C Ô tô Xe máy Bài 6 Một người đi xe máy từ A với vận tốc 36km/giờ và sau 1giờ thì đến B. Hỏi một người khách đi xe đạp từ A đến B với vận tốc bằng  vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ mới đi hết quãng đường AB? Bài 7: Một người đi xe máy từ A lúc 13 giờ 30 phút với vận tốc 45 km/giờ. Đến 15 giờ 6 phút một ô tô từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi: Ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ? Đến khi gặp nhau ô tô đi được bao nhiêu kilômét? Bài 8: Bác Hạnh đi từ A lúc 8 giờ 50 phút với vận tốc 80 m/ phút đến 8 giờ 50 phút bác Nhân đi từ A với vận tốc 90m/phút đuổi theobác Hạnh. Hỏi: Bác Nhân đuổi kịp bác Hạnh lúc mấy giờ? Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu kilômét? Bài 9: Một xe máy đi từ A với vận tốc 44km/giờ. Sau 3 giờ một ô tô đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 56km/giờ. Hỏi: Ôtô mất bao nhiêu thời gian để đuổi kịp xe máy? Lúc đó xe máy cách A bao nhiêu kilômét? Bài 10: Một thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc của thuyền máy là 25km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ. Sau 1 giờ45phút thì thuyền máy đến B. Tính độ dài quãng sông AB. Bài 11: Một tàu thủy khi đi xuôi dòng có vận tốc 26,5km/giờ, khi đi ngược dòng có vận tốc 16,5km/giờ. Tính vận tốc của dòng sông và vận tốc thực của tàu thủy. Bài 12: Vận tốc của thuyền máy khi nước yên tĩnh là 18,5 km/giờ. Vận tốc của dòng sông chảy là 2,6 km/giờ. Tính vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng và khi ngược dòng sông. Bài 13: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ thì sau  giờ đi hết quãng đường AB. Nếu người đó đi ô tô với vận tốc 36km/giờ thì sau bao lâu đi hết quãng đường ? Bài 14: Cùng một lúc Nam đi xe đạp với vận tốc 11km/giờ, Hùng đi bộ với vận tốc 5km/gời và đi cùng chiều với Nam. Biết rằng khi bắt đầu đi, Hùng cách Nam một khoảng 8km. Hỏi sau bao nhiêu phút Hùng đuổi kịp Nam?