Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/50

CAC DANG TOAN LOP 5

Lượt xem:461|Tải về:2|Số trang:50 | Ngày upload:17/04/2013

CHỦ ĐỀ 1: SỐ HỌC VẤN ĐỀ 1: SỬ DỤNG CẤU TẠO THẬP PHÂN CỦA SỐ. I.Phương pháp: 1.Nhận dạng: bài toán thường nói đến vị trí của các chữ số trong số. 2.Cách giải quyết: cần nắm vững a) Các ký hiệu thường dùng: * abc chỉ một số tự nhiên có 3 chữ số : chữ số a > 0 chỉ hàng trăm, chữ số b chỉ hàng chục, chữ số c chỉ hàng đơn vị. * a00 chỉ một số tự nhiên tròn trăm mà chữ số hàng trăm là a. * ab0 chỉ một số tự nhiên tròn chục mà chữ số hàng chục là b. * a,bc chỉ một số thập phân. Chú ý: Khi viết abc không cần viết abc def cdf