Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

CAC DE LUYEN THI MAY TINH BO TUI

Lượt xem:371|Tải về:0|Số trang:7 | Ngày upload:10/11/2012

Sở GD - ĐT THANH HOA ĐỀ ÔN LUYỆN THI MÁY TÍNH BỎ TÚIBài 1. Một số tế bào sinh dục sơ khai đực cũng ở loài nói trên đều nguyên phân 5 lần liên tiếp. Có 87,5% số tế bào con tạo ra được sang vùng chín. Trong số các tinh trùng tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa X và 12,5% số tinh trùng chứa Y thụ tinh tạo 168 hợp tửa) Tính số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh tinh trùng từ các tế bào sinh dục sơ khai đực nói trên.b) Xác định số cá thể đực và số cá thể cái được nở ra nếu tỉ lệ nở của số hợp tử XY là 50% và của số hợp tử XX là 25%.Bài 2. ở cá thể cái của 1 loài, có 4 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phan một số lần bằng nhau. ở...