/39

cac de thi hoc sinh gioi toan 8

Upload: BiLa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 307|Tải về: 0

đề 1 Câu 1: Cho x = y = Tính giá trị P = x + y + xy Câu 2: Giải phương trình: a, = (x là ẩn số) b, + + = 0 (a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau) Câu 3: Xác định các số a, b biết: ; = Câu 4:Chứng minh phương trình: 2x2 – 4y = 10 không có nghiệm nguyên. Câu 5:; Cho ABC; AB = 3AC Tính tỷ số đườ

[Ẩn quảng cáo]