/7

Các đới cảnh quan tự nhiên trên Trái Đất

Upload: NguyenVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1274|Tải về: 15

SỰ HÌNH THÀNH CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN  I. SỰ HÌNH THÀNH CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TRÊN TRÁI ĐẤTCác đới cảnh quan địa lý chính là những tổng thể Địa lý tự nhiên trong đó có mối liên hệ và sự phối hợp của các thành phần riêng biệt trên bề mặt Trái đất. Nó được hình thành trên nền của các vòng đai địa lý, là biểu hiện tổng hợp của sự thay đổi mang tính địa đới của tất cả các thành phần của cảnh quan.  Các đới cảnh quan trên Trái đất là những tổng thể Địa lý tự nhiên toàn vẹn, ranh giới của  chúng được hình thành dựa trên 3 yếu tố có liên quan mật thiết với nhau. Một trong 3 yếu tố đó là cán cân bức xạ hàng năm (R) của bề mặt đất, nghĩa là sự khác nhau giữa lượng nhiệt hấp thụ của bề mặt đó và lượng nhiệt...