/7

Các đới cảnh quan tự nhiên trên Trái Đất

Upload: NguyenVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1766|Tải về: 21

SỰ HÌNH THÀNH CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN  I. SỰ HÌNH THÀNH CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TRÊN TRÁI ĐẤTCác đới cảnh quan địa lý chính là những tổng thể Địa lý tự nhiên trong đó có mối liên hệ và sự phối hợp của các thành phần riêng biệt trên bề mặt Trái đất. Nó được hình thành trên nền của các vòng đai địa lý, l

[Ẩn quảng cáo]