/17

cac doi vua trieu Nguyen

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 582|Tải về: 1

Các đời vua triều NguyễnCác bạn đã từng đọc qua sách sử Việt Nam chắc hẵn đã để ý là các ông vua có rất nhiều tên, hiệu và chắc các bạn cũng đã có lần tự hỏi là làm gì mà phải có nhiều tên như thế ? Trước khi đi vào phần lịch sử, tôi nghĩ cũng nên nhắc lại vài điều căn bản.Thời vua chúa lúc dân ta c

[Ẩn quảng cáo]