/7

CAC DOI VUA VIET NAM

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 137|Tải về: 0

CÁC VỊ VUA VIỆT NAMThời kỳ trước độc lậpTên triều đạiCác vị vua, lãnh đạoTên huýNăm trị vìTuổi thọNhà Hồng Bàngvà nước Văn LangLục Dương VươngKinh Dương Vương hay Hùng Dương2879 TCN- Hùng Hiển VươngLạc Long Quân hay Hùng Hiền  Hùng Quốc VươngHùng Lân  Hùng Diệp VươngHùng Việp  Hùng Hy VươngHùng Hy  Hùng Huy VươngHùng Huy  Hùng Chiêu VươngHùng Chiêu  Hùng Vi VươngHùng Vỹ  Hùng Định VươngHùng Định  Hùng Nghi VươngHùng Hy  Hùng Trinh VươngHùng Trinh  Hùng Vũ VươngHùng Võ  Hùng Việt VươngHùng Việt  Hùng Anh VươngHùng Anh  Hùng Triệu VươngHùng Triều  Hùng Tạo VươngHùng Tạo  Hùng Nghi VươngHùng Nghi  Hùng Tuyên VươngHùng Duệ-257 TCN Nhà Thục và nước Âu LạcAn Dương VươngThục Phán257-207 TCN Nhà Triệu và nước Nam ViệtTriệu Vũ VươngTriệu Đà207-137 TCN Triệu Văn VươngTriệu Hồ137-125 TCN Triệu Minh VươngTriệu Anh Tề125-113 TCN Triệu Ai VươngTriệu Hưng113-112 TCN Triệu Thuật Dương VươngTriệu Kiến Đức112-111 TCN Bắc thuộcGiao Chỉ và nhà Tây Hán 111 TCN-39 Nhà Đông Hán 25-220 Hai Bà Trưng (Trưng Vương)Trưng Trắc - Trưng Nhị40-43 Nhà Đông Ngô 222-280 Bà TriệuTriệu Thị Trinh24823Nhà Tấn 265-420 Nhà Lưu Tống 420-479 Nhà Nam Tề 479-502 Nhà Lương 502-541 Nhà Tiền Lý Nước Vạn Xuân độc lậpLý...