Cac loai bien ban trong truong thcs

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 389|Tải về: 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcBIÊN BẢNVề việc ký kết chăm sóc các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, và gia đình có công với cách mạng của xã Tú Lệ- Căn cứ công văn số 245/PGD&ĐT văn Chấn về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm họ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Về việc ký kết chăm sóc các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, và gia đình có công với cách mạng của xã Tú Lệ

- Căn cứ công văn số 245/PGD&ĐT văn Chấn về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2010- 2011
- Căn cứ chương trình hoạt động Đội của HĐĐ huyện Văn Chấn,
- Căn cứ chương trình hoạt động thực tiễn năm học 2010- 2011 của trường THCS Tú Lệ
Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2010, tại UBND xã Tú Lệ chúng tôi gồm có:
Ông Sầm Văn Mới - Phó chủ tịch UBND xã;
Ông Lò Văn Thịnh - Cán bộ văn hóa, thương binh xã hội của xã;
Ông Bùi Xuân Vinh - HT trường THCS Tú Lệ;
Ông Dương Văn Hùng - TPT đội trường THCS Tú Lệ;
Đã thảo luận và thống nhất ký kết việc phối hợp chăm sóc các di tích lịch sử, công trình văn hóa, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã cụ thể như sau;
1. Đối với nhà trường
- Thực hiện và nhận nhiệm vụ chăm sóc, vệ sinh Đài tưởng niệm của xã, thăm hỏi tặng quà và giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng trong địa bàn xã Tú Lệ.(có danh sách kèm theo)
2. Đối với địa phương
- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng với nhân dân địa phương để tiến tới xây dựng xã hội học tập và nâng cao ý thức của nhân dân địa phương về tầm quan trọng của giáo dục và ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa.
Tú Lệ, ngày 19 tháng 10 năm 2010
HIỆU TRƯỞNG

Bùi Xuân Vinh
 NGƯỜI VIẾT BIÊN BẢN

Dương Văn Hùng


CHỦ TỊCH UBND XÃ[Ẩn quảng cáo]