/15

CÁC LOẠI MẪU BÌA GIÁO ÁN

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1822|Tải về: 15

PHÒNG GD&ĐT PHƯỚC SƠNTRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN*** ( ( ( **(Vòng I) Trường THCS Trần Quốc Toản Tổ: Tự NhiênHọ và Tên GV:LÊ XUÂN THIỆT------o0o------Phước Hiệp, Tháng 11 năm 2009 Phòng giáo dục & Đào tạo Trường THCS --------***--------- GV: PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS (ooo( NĂM HỌC GV: phòng gd - ĐT CHâU THàNHtrường thcs LONG định(oOo(  GV: Nguyễn Anh Dũng phòng gd- ĐT huyện CHâU THàNHtrường thcs LONG định CHUYêN Đề PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU - KÉMBỘ MÔN HOÁ HỌC GV: Nguyễn Anh Dũng PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CHÂU THÀNHTRƯỜNG THCS LONG ĐỊNH(ooo(   NĂM HỌC 2008 – 2009GV: Anh phòng gd- ĐT huyện trường thcs (( (   Sở giáo dục -đào tạo Phòng giáo dục Trường thcs  Năm học Sở giáo dục -đào tạo Phòng giáo dục Giáo ánNgữ văn 9(((Phan hoànN¨m häc Sở giáo dục -đào tạo Phòng giáo dục Giáo ánNgữ văn 9(quyển...