/6

Các mẫu biên bản và nghị quyết ĐHCNVC

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2170|Tải về: 23

SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊNTRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÀCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢNHội nghị công Nhân viên chứcNăm học 2011-2012 I. THỜI GIAN: Khai mạc hồi ..... giờ ..... ngày …..tháng…. năm 2012 II. THÀNH PHẦN: Toàn thể cán bộ, giáo viên Tổng số: ……… Có mặt: ..... III. NỘI DUNG: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới đoàn chủ tịch: Gồm: 1.Đ/c: …………………………… 2.Đ/c ……………………………. 3.Đ/c …………………………….Đoàn Chủ tịch cử ban thư ký Hội nghị. Gồm: 1.Đ/c…………..: ghi biên bản Hội nghị 2.Đ/c…………..: ghi Nghị quyết Hội nghị. - Đoàn chủ tịch, thư ký lên điều hành Hội nghị. 1. Đại hội nghe các báo cáo:- Đ/c:………………….– T/M đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Hội nghị với biểu quyết nhất trí 100%.- Đ/c …………………- Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đọc dự thảo báo cáo tổng kết năm học...