/6

Các mẫu biên bản và nghị quyết ĐHCNVC

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3123|Tải về: 41

SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊNTRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÀCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢNHội nghị công Nhân viên chứcNăm học 2011-2012 I. THỜI GIAN: Khai mạc hồi ..... giờ ..... ngày …..tháng…. năm 2012 II. THÀNH PHẦN: Toàn thể cán bộ, giáo viên Tổng số: ……… Có mặt: ..... III.

[Ẩn quảng cáo]