/1

Cac nguyen to hoa hoc ki luc

Upload: DungQuach.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 384|Tải về: 0

PHẠM TRÙ-----------------TÊN GỌI----BIỂU TƯỢNG --------KỶ LỤC-------- -Phổ biến nhất(thạch quyển)--Oxi-----------O-------46,60%trọng lượng---- -Phổ biến nhất(khí quyển)-----Nito----------N-------78,09% khối lượng----- -Phổ biến nhất(ngoài trái đất)-Hidro---------H--------90% chất liệu--------- -Hiếm

[Ẩn quảng cáo]