Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cac nguyen to hoa hoc ki luc

Lượt xem:171|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

PHẠM TRÙ-----------------TÊN GỌI----BIỂU TƯỢNG --------KỶ LỤC-------- -Phổ biến nhất(thạch quyển)--Oxi-----------O-------46,60%trọng lượng---- -Phổ biến nhất(khí quyển)-----Nito----------N-------78,09% khối lượng----- -Phổ biến nhất(ngoài trái đất)-Hidro---------H--------90% chất liệu--------- -Hiếm nhất--------------------Astat--------At------Trong vỏ trái đất có 0,16g--------- -Nhẹ nhất---------------------Hidro---------H-------0,00008989g/cm3----- -Nhẹ nhất(kim loại)------------Liti-----------Li--------0,5334g/cm3--------- -Đặc nhất---------------------Osmi---------Os-------22,59g/cm3---------- -Nặng nhất(ga)----------------Radon--------Rn------0,01005g/cm3-------- -Cứng nhất--------------------Cacbon-------C-------Kim cương hình có độ cứng 8400 Knop- -Đắt nhất----------------------Califoni-------Cf------Được bán vào năm 1970 với giá 10US$//1 microgam -Ổn định nhất------------------Telu----------Te------Chu kì bán phân hủy là 1,5x10 -Bất ổn định nhất--------------Liti------------Li 5-----Thời gian tồn tại là (đồng vị 5) 4,4x10 -Có nhiều nhất số lượng--------Xenon----------Xe-----36------------------ chất đồng vị-------------------------------------------------------------- -Có ít nhất số lượng chất-------Hidro----------H-------3------------------- đồng vị------------------------------------------------------------------- -Dẻo nhất---------------------Vàng---------Au-----Kéo thành sợi 1g/2,4km -Bền chịu gãy nhất--------------Bo----------B------26,8 Gpa-------------- -Điểm nóng chảy/sôi thấp nhất(pkl)--Heli----------He---:-272,375*C trong áp suất 24985 atm/2,532 Mpa và -268,928*C. -Điểm nóng chảy thấp nhất-----Thủy ngân----Hg----:-38,836*C/356,661*C- (kim loại)------------------------------------------------------------------ -Điểm nóng chảy/sôi cao nhất---Cacbon---------C----:3530*C/3870*C----- (phi kim loại)-------------------(cacbon b)--------------------------------- -Điểm nóng chảy/sôi cao nhất---Vonfram--------W----:3420*C và 5730*C-- (kim loại)------------------------------------------------------------------ -Có độ nở lớn nhất(kim loại)----Xezi----------Cs--:-9,7x10 cm/cm/*C(ở 20*C)------------------------------------------------------- -Có độ nở lớn nhất(vật rắn)------Neon---------Ne---:1,94x10...