Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

CÁC NGUYÊN TỐB HÓA HỌC VÀ NƯỚC (theo chuẩn KT - KN)

Tuần: 3 PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀOTiết dạy:03 CHƯƠNG I : THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Ngày soạn: 24/08/ 10 Ngày dạy:26/08/10 Bài 3 I MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu được các thành phần hóa học của tế bào. - tên được các nguyên tố bản của vật chất sống, phân biệt được nguyên tố với nguyên tố vi lượng . - tên được các vai trò sinh của nước đối với tế bào. 2. năng: -Nhận biết được một số thành phần hóa học của tế bào. * Giải thích cấu trúc hoá học của phân tử nước quyết định các đặc tính lí hoá của nước 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng các tri thức, kĩ năng học được vào cuộc sống, lao động, học tập.II CHUẨN BỊ- Hình 3.1, 3.2 SGK trang16, 17.- Bảng : tỉ lệ % về khối lượng cuả các nguyên tố hóa học cấu tạo...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:63|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: