Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

CÁC NGUYÊN TỐB HÓA HỌC VÀ NƯỚC (theo chuẩn KT - KN)

Lượt xem:99|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần: 3 PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀOTiết dạy:03 CHƯƠNG I : THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Ngày soạn: 24/08/ 10 Ngày dạy:26/08/10 Bài 3 I MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu được các thành phần hóa học của tế bào. - tên được các nguyên tố bản của vật chất sống, phân biệt được nguyên tố với nguyên tố vi lượng . - tên được các vai trò sinh của nước đối với tế bào. 2. năng: -Nhận biết được một số thành phần hóa học của tế bào. * Giải thích cấu trúc hoá học của phân tử nước quyết định các đặc tính lí hoá của nước 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng các tri thức, kĩ năng học được vào cuộc sống, lao động, học tập.II CHUẨN BỊ- Hình 3.1, 3.2 SGK trang16, 17.- Bảng : tỉ lệ % về khối lượng cuả các nguyên tố hóa học cấu tạo...