/5

các nội dụng cho họp phụ huynh

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3783|Tải về: 19

Nội dung họp phụ huynh năm học 2011 – 2012 NỘI DUNGI*. định tổ chức.- Mời PH vào phòng: Tại lớp 9 tầng 2- Tuyên bố lí do họp: Theo điều lệ hội cha mẹ HS , kế hoạch của BCH hội PH và BGH nhà trường TH&THCS Thọ Hợp , hôm nay chúng ta tổ chức phiên họp PH đầu năm học 2011- 2012 tại lớp 9Nhân cuộc họp đ

[Ẩn quảng cáo]