Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Các phương châm hội thoại

Lượt xem:5269|Tải về:4|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Mục tiêu: Giúp học sinh:(Nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất.(Biết vận dụng những phương châm này trong giao tiếp. Chuẩn bị :Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, sọan giáo án, bảng phụ.Học sinh: ( Xem lại bài "Hội thoại" trong chương trình lớp 8. (Xem trước bài "Các phương châm hội thọai, SGK tr/ 8. Tiến trình tổ chức các họat động dạy và học:Nội dungHọat động của ThầyHọat động của TròHọat động 1: (3`). Khởi động:Ổn định lớp:Kiểm tra:Bài mới:CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THỌAI.-Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số.-Kiểm tra bài chuẩn bị của HS.-Yêu cầu HS nhắc lại hai nội dung chính trong bài "Hội thọai" đã học ở lớp 8.-Ở lớp 8, các em đã học vai và lượt lời trong hội thoại, hôm nay, các em sẽ tìm hiểu thêm các phương châm trong hội thọai:-Lớp trưởng báo cáo tình hình lớp.-Cán bộ lớp cùng GV kiểm...