/3

Các phương châm hội thoại

Upload: HaTong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 5673|Tải về: 5

Mục tiêu: Giúp học sinh:(Nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất.(Biết vận dụng những phương châm này trong giao tiếp. Chuẩn bị :Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, sọan giáo án, bảng phụ.Học sinh: ( Xem lại bài "Hội thoại" trong chương trình lớp 8. (Xem trước bài "Các phương châm

[Ẩn quảng cáo]