Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Samsung Glaxy S5 là điện thoại Android tốt nhất. Đúng hay sai?

Các phương châm hội thoại

Mục tiêu: Giúp học sinh:(Nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất.(Biết vận dụng những phương châm này trong giao tiếp. Chuẩn bị :Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, sọan giáo án, bảng phụ.Học sinh: ( Xem lại bài "Hội thoại" trong chương trình lớp 8. (Xem trước bài "Các phương châm hội thọai, SGK tr/ 8. Tiến trình tổ chức các họat động dạy và học:Nội dungHọat động của ThầyHọat động của TròHọat động 1: (3`). Khởi động:Ổn định lớp:Kiểm tra:Bài mới:CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THỌAI.-Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số.-Kiểm tra bài chuẩn bị của HS.-Yêu cầu HS nhắc lại hai nội dung chính trong bài "Hội thọai" đã học ở lớp 8.-Ở lớp 8, các em đã học vai và lượt lời trong hội thoại, hôm nay, các em sẽ tìm hiểu thêm các phương châm trong hội thọai:-Lớp trưởng báo cáo tình hình lớp.-Cán bộ lớp cùng GV kiểm...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4263|Tải về:4|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: