/3

Các tiêu chí XDTHTT - HSTC

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 329|Tải về: 1

Các tiêu chíXÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰCNăm học 2009 - 2010 Nội dung 1: Xây dựng trường học an toàn, trường, lớp xanh, sạch, đẹpTiêu chí 1: Trường học là trung tâm văn hoá tại xã, phường; là nơi luôn rộng mở, sẵn sàng đón nhận mọi đối tượng học sinh; hoà nhập và không phân biệt

[Ẩn quảng cáo]