/11

Các tư thế vận động cơ bản trên chiến trường

Upload: VuNgocAnh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3043|Tải về: 14

CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG I. Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY1. Mục đích, yêu cầu. - Hiểu được ý nghĩa tác dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường của cá nhân. - Làm được các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu. - Bước đầu tiên biết vận dụng phù hợp các tư thế,

[Ẩn quảng cáo]