Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Các tư thế vận động cơ bản trên chiến trường

Lượt xem:2509|Tải về:13|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG I. Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY1. Mục đích, yêu cầu. - Hiểu được ý nghĩa tác dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường của cá nhân. - Làm được các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu. - Bước đầu tiên biết vận dụng phù hợp các tư thế, động tác với địa hình, địa vật và các tình huống thực tế. 2. Nội dung và trọng tâm, thời gian - Nội dung: gồm 2 phần ∙ Phần 1: Ý nghĩa, yêu cầu.∙ Phần 2: Các tư thế, động tác cơ bản khi vận động. - Trọng tâm : phần 2. - Thời gian: + Tổng thời gian: 6 tiết + Lý thuyết: 0 tiết + Thực hành: 6 tiết3. Tổ chức, phương pháp - Tổ chức: Lấy đội hình lớp (trung đội) làm đơn vị giảng dạy, cá nhân tập...