/32

Các ứng dụng của định lí Viet

Upload: DiaxoiBap.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 286|Tải về: 1

Các ứng dụng của định lý viét Phần I: cơ sở xuất phát. Phần II: nội dung - phương pháp. A. lý thuyết (Kiến thức cơ bản và mở rộng). B. Các ứng dụng của định lý viét. * các ứng dụng cơ bản. * các ứng dụng khác. Phần III: các biện pháp thực hiện. Phần IV: kết quả - bài học kinh nghiệm. PhầnV: kết l

[Ẩn quảng cáo]