/11

Cách khắc phục lỗi chính tả

Upload: DangKhoiVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 645|Tải về: 5

sáng kiến kinh nghiệmĐề tài:Cách khắc phục những lỗi phổ biến về chính tả. Phần I: Đặt vấn đề. 1) Lý do chọn đề tài. Từ xa xưa cha ông ta đã luôn ý thức bảo vệ, quý trọng tiếng nói của dân tộc. Kho tàng ngôn ngữ luôn được bồi đắp qua các thế hệ, từ đó đã sáng tạo ra một nền văn học dân gian phong ph

[Ẩn quảng cáo]