/11

Cách khắc phục lỗi chính tả

Upload: DangKhoiVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 331|Tải về: 2

sáng kiến kinh nghiệmĐề tài:Cách khắc phục những lỗi phổ biến về chính tả. Phần I: Đặt vấn đề. 1) Lý do chọn đề tài. Từ xa xưa cha ông ta đã luôn ý thức bảo vệ, quý trọng tiếng nói của dân tộc. Kho tàng ngôn ngữ luôn được bồi đắp qua các thế hệ, từ đó đã sáng tạo ra một nền văn học dân gian phong phú. Sau này các nhà văn lớn như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi...cũng từ kho tàng ngôn ngữ ấy sáng tạo nên những tác phẩm văn chương có giá trị. Điều đó khẳng định khả năng diễn đạt phong phú và trong sáng của tiếng Việt. Kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông ta, ngày nay việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt luôn được quan tâm. Bác Hồ đã từng nói: "Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và quý báu của dân...