/11

cách mạng thang Tám 1945

Upload: TuyetNhungDoan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 218|Tải về: 0

Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI (Tiết 4)Mụch đích, yêu cầu:Giáo dưỡng: Kiến thức cơ bản cần nắmSự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH)Nội dung cơ bản của bản tuyên ngôn độc lậpNguyên nhân thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám 1945Đánh giá được vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương (ĐCSĐD) và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức:Bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo của ĐCSĐD và Chủ tịch Hồ Chí MinhBồi dưỡng lòng tự hào, tinh thần phấn khởi, nhiệt tình cách mạng, noi gương thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ...