/24

cách nhấn trọng âm tiếng anh

Upload: HoaiThuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 401|Tải về: 3

1.Những từ có trọng âm vào chính nó: -Bắt đầu bằng "a", phát âm thành /ae/ -Bắt đầu bằng "con" phát âm thành /kon/ -Bắt đầu "e", phát âm /e/ -Bđầu ex, phát âm /eks/ -Bđầu pre, phát âm /pre/ -Danh từ chỉ ng`, tận cùng là ee, eer, ese -Số đếm tận cùng là "teen"  -Hầu hết những từ tận cùng là ade, aire

[Ẩn quảng cáo]