Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

cach soan giao an power point

Lượt xem:293|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

CÁCH SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ(POWER POINT)1 , Thực hiện cắt bỏ khung / Vào autosape / vào thực đơn chọn biểu tượng thích hợp , đưa vào tecbot và dùng chuột điều chỉnh biểu tượng / ấn chuột phãi chọn Addted để đánh chử 2 . Chọn màu chữ : Bôi đen chữ / Đưa trỏ xuống chữ A nhấn trái vào mũi tên để chọn màu ( nếu thiếu màu trỏ vào More color) chọn màu xong / Oke .3. Cở chữ : Bôi đen chữ / nhấn tổ hợp Ctrl + Shift , dùng để diều chỉnh .4 . Đổi màu nền trong khung : nhấn vào khung chờ nổi đường viền xuống biểu tượng pha màu ( cái xô ) nhấn mũi tên / chọn màu thích hợp / Oke .5 . Tạo màu hình ống / nhấn vào mũi tên ở hộp pha màu / Fileffect / One clor ( hoặc ) Two clor /...