Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cách sử dụng Gmail

Lượt xem:221|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Cách sử dụng Gmail:Truy cập vào địa chỉ http://mail.google.com/ nhập tên và mật khẩu đã đăng ký và nhấn nút Đăng nhập.Các Menu chính của Gmail:Soạn thư: Tạo và gởi thư.Hộp thứ đến: Hiển thị các thư nhận được, số trong dấu () cho biết hiện có bao nhiêu thư chưa được xem. Khi nhấn vào các thư nhận được sẽ hiện trong phần bên phải, nhấn chuột vào tựa đề của thư để xem và nhấn Trả lời nếu muốn trả lời thư này.Có gắn dấu sao: Hiển thị các thư được gắn dấu sao, các thư được gắn dấu sao để lưu ý. Gắn dấu sao cho thư bằng cách chọn thư và nhấn Có gắn dấu sao, nếu muốn bỏ thì chọn Không gắn dấu sao.Trò chuyện: Chức năng trò chuyện.Thư đã gửi: Hiển thị bản sao của các thư đã được gửi đi.Thư nháp: Hiển thị các thư chưa viết xong và chưa được gửi.Tất cả...