/2

Cách sử dụng Gmail

Upload: HahongCam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 429|Tải về: 1

Cách sử dụng Gmail:Truy cập vào địa chỉ http://mail.google.com/ nhập tên và mật khẩu đã đăng ký và nhấn nút Đăng nhập.Các Menu chính của Gmail:Soạn thư: Tạo và gởi thư.Hộp thứ đến: Hiển thị các thư nhận được, số trong dấu () cho biết hiện có bao nhiêu thư chưa được xem. Khi nhấn vào các thư nhận đ

[Ẩn quảng cáo]