/11

CÁCH TẠO file GOST và GOST MÁY TÍNH

Upload: LeDucMao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 190|Tải về: 0

Hướng dẫn Ghost lại máy tính có hình ảnh minh họa  Ghost là gì ? Ghost là chương trình sao lưu phân vùng trên ổ cứng thành 1 file có đuôi *.gho.Thường được gọi là file ảnh. Công dụng của Ghost : Dùng để phục hồi lại phân vùng đã Ghost từ file *.gho. Thường người ta hay ghost và phục hồi phân v

[Ẩn quảng cáo]