CÁCH TRANG TRÍ TRẠI 26-3

Upload: HahongCam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3147|Tải về: 3

TRANG TRÍ TRẠIBài 25: Vẽ Trang TríTrang Trí Lều TrạiQUAN SÁT MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CẮM TRẠII. QUAN SÁT, NHẬN XÉTCắm trại thường tổ chức vào dịp nào?Trại có kiểu dáng như thế nào? thường được dựng ở đâu?Quang cảnh buổi cắm trại gồm những gì?Vật liệu để trang trí trại là gì?Cắm trại thường tổ chức vào ng

TRANG TRÍ TRẠI
Bài 25:
Vẽ Trang Trí
Trang Trí Lều Trại
QUAN SÁT MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CẮM TRẠI
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
Cắm trại thường tổ chức vào dịp nào?
Trại có kiểu dáng như thế nào? thường được dựng ở đâu?
Quang cảnh buổi cắm trại gồm những gì?
Vật liệu để trang trí trại là gì?
Cắm trại thường tổ chức vào ngày nghỉ, ngày lễ,.
Trại có nhiều kiểu dáng khác nhau và trang trí đẹp, thường dựng ở nơi rộng rãi.
Trại gồm có cổng, lều trại, nơi vui chơi.
Vật liệu để trang trí thường là: vải, bạt, tre, lá, giấy,.
II. CÁCH TRANG TRÍ
1. Trang trí cổng trại
QUAN SÁT MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CỔNG TRẠI
Các cổng trại có hình dáng như thế nào?
- Đối xứng, hoặc không đối xứng
Trên cổng trại gồm có những gì?
- Tên trại, tên đơn vị, cờ, biểu trưng,.
- Cổng trại có nhiều kiểu khác nhau, được trang trí đẹp.
Hình dáng cổng trại được trang trí như thế nào?
- Phác hình dáng cổng trại.
+ Đối xứng:
+ Không đối xứng:
- Vẽ phác các mảng cần trang trí.
ĐOÀN KẾT
CHI ĐỘI 8A2
Mừng
ngày
thành
lập
Đoàn
26
03
1931
*
26
03
2009
- Vẽ chi tiết
- Vẽ màu
Mừng
ngày
thành
lập
Đoàn
26
03
1931
*
26
03
2009
ĐOÀN KẾT
Chi Đội 8A1
II. CÁCH TRANG TRÍ
1. Trang trí cổng trại
- Phác hình dáng cổng trại.
- Vẽ phác các mảng cần trang trí.
- Vẽ chi tiết
- Vẽ màu
2. Trang trí lều trại
- Vẽ phác hình lều trại.
- Vẽ phác các mảng hình cần trang trí.
+ Đối xứng:
+ Không đối xứng:
- Vẽ chi tiết
ĐOÀN KẾT
Chi Đội 8A1
Chi Đội 8A1
ĐOÀN KẾT
Chi Đội 8A1
ĐOÀN KẾT
- Vẽ màu
ĐOÀN KẾT
Chi Đội 8A1
TIẾN LÊN
Chi Đội 8A1
II. CÁCH TRANG TRÍ
1. Trang trí cổng trại
2. Trang trí lều trại
- Vẽ phác hình lều trại.
- Vẽ phác các mảng cần trang trí.
- Vẽ chi tiết
- Vẽ màu
BÀI TẬP:
Trang trí một cổng trại hoặc bề mặt mái lều trại theo ý thích.
-Hoàn thành bài vẽ
-Xem trước bài 26: Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người
[Ẩn quảng cáo]