/3

Cách vẽ tháp dân số trong excel

Upload: NguyenVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1131|Tải về: 3

Giả sử có bảng dữ liệu excel:Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổiTuổiNamNữTotalCountLayer %CountLayer %CountLayer %0 - 48563.3%8213.2%1,6776.5%5 -99643.7%9603.7%1,9247.4%10 - 141,2434.8%1,1504.4%2,3939.2%15 - 191,5706.0%1,4975.8%3,06711.8%20 - 241,3445.2%

[Ẩn quảng cáo]