/4

cách viết lí lịch của người xin vào đảng

Upload: HahongCam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 16891|Tải về: 149

THÀNH UỶ BẠC LIÊU Đảng cộng sản việt namChi bộ trường THPT HIỆP THÀNHHướng dẫn V/v khai lý lịch Đảng viên, lý lịch người xin vào ĐảngYêu cầu: Nghiên cứu kỹ hướng dẫn, viết cẩn thận, tuyệt đối không tẩy xoá* Nội dung khai lý lịch:01. Họ và tên đang dùng: Viết đúng họ, chữ đệm, tên ghi trong CMND bằng chữ in hoa có dấu.02. Nam, Nữ: Là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.03- Họ và tên khai sinh: ghi bằng chữ in hoa có dấu.04. Các bí danh: có bí danh gì thì ghi, không có để trống.05. Ngày sinh: ghi đúng ngày sinh như CMND và hồ sơ cá nhân.06.Nơi sinh : ghi đầy đủ thôn, xã (phường hoặc Thị trấn), Tỉnh (Thành phố) nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.07.Quê quán: Ghi quê gốc (ông nội, cha đẻ) ghi đầy đủ thôn,...