/4

Cách viết sáng kiến kinh nghiệm

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 478|Tải về: 2

CÁCH VIẾT SÁNG KIẾN NGHIỆM 1. Sáng kiến kinh nghiệm là gì?            - Sáng kiến là ý kiến sinh ra từ những nhận xét mới            - Kinh nghiệm là những hiểu biết do trông thấy, nghe thấy, do từng trải mà có.Kinh nghiệm là những tri thứ do qui nạp và thực nghiệm đem lại, đã được chỉnh lý và phân

[Ẩn quảng cáo]