/6

cải cách của Hồ Quý Ly

Upload: VuQuangCuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 357|Tải về: 0

Hồ Quý Ly Tên húy Hồ Quý Ly Sinh 1336 Mất 1407 Trị vì 1400 - 1400 Niên hiệu Thánh Nguyên (1400 - 1400 Năm 1371, vua Trần Dụ Tông cho Lê Quý Ly làm Trưởng cục Chi hậu. Sau, vua Trần Nghệ Tông đưa ông lên làm Khu mật đại sứ, lại gả em gái là công chúa Huy Ninh. Năm 1395 Trần Nghệ Tông mất, ông được ph

[Ẩn quảng cáo]