Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

cải cách của Hồ Quý Ly

Lượt xem:183|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

Hồ Quý Ly Tên húy Hồ Quý Ly Sinh 1336 Mất 1407 Trị vì 1400 - 1400 Niên hiệu Thánh Nguyên (1400 - 1400 Năm 1371, vua Trần Dụ Tông cho Lê Quý Ly làm Trưởng cục Chi hậu. Sau, vua Trần Nghệ Tông đưa ông lên làm Khu mật đại sứ, lại gả em gái là công chúa Huy Ninh. Năm 1395 Trần Nghệ Tông mất, ông được phong làm Phụ chính Thái sư nhiếp chính, tước Trung tuyên Vệ quốc Đại vương, nắm trọn quyền hành trong nước. Tháng 4 năm 1396[3], Hồ Quý Ly phát hành tiền giấy (thông bảo hội sao). Đây là lần đầu trong chính sử Việt Nam, tiền giấy được lưu thông Hồ Quý Ly bức vua Trần dời đô từ Thăng Long vào Tây Đô, việc này thúc đẩy một số quần thần trung thành với nhà Trần (Trần Khát Chân...) mưu tính làm chính biến lật đổ họ Hồ. Nhưng Hồ...