/3

Cam ket thi đua năm hoc 2011 - 2012

Upload: HahongCam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 212|Tải về: 0

TRƯỜNG THPT BA BỂCAM KẾT THI ĐUANăm học 2011 – 2012Ba Bể, ngày 05 tháng 9 năm 2011Để thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 – 2012, ngày 18/8/2011 tại Hội nghị tổng kết năm học 2010 – 2011 và triển khai phương hương nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức. Trường THPT Ba Bể đã nhất trí cam kết thực hiện yêu cầu nhiệm vụ và hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm học 2011 – 2012. Trường THPT Ba Bể quyết tâm thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường năm học 2011 – 2012;Năm học 2010 – 2011 năm học với chủ đề:Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11 năm 2006 của bộ chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh cuộc vận...