/2

CAM THU VAN HOC LOP 5

Upload: MIuPhOngLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 993|Tải về: 3

Câu 1 : Trong bài thơ “ Bầm ơi” của nhà thơ Tố Hữu viết : “ Bầm ơi! sớm sớm chiều chiều Thương con bầm chớ lo nhiều bầm nghe Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm ! Con đi đánh giặc mười năm Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi” Nêu những điều em cả

[Ẩn quảng cáo]