/2

cần nhớ O-A-B-M lớp 9

Upload: DungQuach.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 291|Tải về: 0

Một số khái niệmTính tan của một số muối thường dùng1. Oxit: Oxit bazơ: Kloai – O vd: MgO, Na2O…, trừ ZnO, Al2O3Oxit axit: Pkim – O Vd: CO2, …(pk có hoá trị cao)2. Axit: H – Gốc axit vd: HCl, H2SO4…3. Bazơ: Kim loai – OH vd: NaOH, Cu(OH)2, Bazơ tan (kiềm): KOH, NaOH, Ca(OH)2 ,Ba(OH)2Còn lại là ba

[Ẩn quảng cáo]