/5

CAU BI DONG VA CAC CAU TRUC DAC BIET

Upload: TrongNghiaDuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 327|Tải về: 4

I. Công thức chung: S + tobe + PII …… ( by O)   II. Cách chuyển từ chủ động sang bị động : Active : S + V + O Passive : S + be PII… by O   O trong câu chủ động ( S trong câu bị động. V tro

[Ẩn quảng cáo]