Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

cau do lich su

Lượt xem:152|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

TÊN CÁC ÔNG VUA Ở VIỆT NAM1. Vua nào mặt sắt đen sì ? mai hắc đế 2. Vua nào trong buổi hàn-vi ở chùa ? Lý thái tổ 3. Tướng nào bẻ gậy phò vua ? Hưng đạo vương Trần quốc tuấn 4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông ? Nguyễn trãi 5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng ? Thánh gióng 6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hoá giang ? Trần hưng đạo 7. Kiếm ai trả lại rùa vàng ? Lê thái tổ (lê lợi) 8. Súng ai rền ở Vũ-Quang thuở nào ? Cao thắng 9. Còn ai đổi mặc hoàng-bào ? Lê lai 10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai ? bà trưng bà triệu 11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài ? cao bá quát 12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương ? Thoát hoan 13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương ? Trần bình trọng 14. Rắc...