Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

CAU HOI NGOAI KHOA

Lượt xem:357|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

MÔN ĐIA :CÂU 1 : Hang động nào ở nước ta được xem là đẹp nhất, dài nhất thế giới ? Cho biết chiều dài của danh lam thắng cảnh này ? ĐA : Phong Nha kẻ bàng – Dài 7729mCâu 2 : Các chuyên gia của tổ chức du lịch thế giới đánh giá dảI bờ biển có những bãI tắm đẹp nhất Việt nam kéo dài từ đâu đến đâu ? ĐA : Từ Đại lãnh (Khánh Hòa) chân đèo Cả qua vịnh Vân Phong đến Nha Trang. Có thể nói : Từ vịnh Vân phong đến Nha trang( cũng đúng)Câu 3 : Địa hình ở khu vực đồi núi đá vôi gọi là địa hình gì ? Đặc điểm bề mặt địa hình này khác với bề mặt địa hình trên các loại đá khác như thế nào ? ĐA : + Địa hình Caxtơ. + Rất lỡm chỡm, có thung khô, hang, động, nhũ đá, tháp...